ALEVİLİK NEDİR?


A

Soru: Alevilik nedir?

Cevap: Alevilik İslamiyetin özü ve ana temel kaynağıdır.

Soru: Alevilerin soyu nereden gelir?

Cevap: Alevilerin soyu Adem ile Havva’nın yaratılış zamanında ki Hazreti Şit ve Güruhun Naci olan esas evliya ve peygamberlerin gelmiş olduğu nur soyundan gelmektedir. Bütün evliya ve enbiyalar bu soydan gelmiştir.

Soru: Hazreti Muhammed ve Ali’nin soyu nedir?

Cevap: Hazreti Muhammed ile Hazreti Ali, Hazreti İbrahim’in soyundan gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Azarı türkleri denen soy daha sonra Azerbeycan’a yerleşmiştir. Bir kısmı da Horasan’a ve Nişabur kentine yerleşmiştir.

Soru: Yani Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed Arap değil mi?

Cevap: Asla onlar arap değillerdir. Arap olsalar onlar da Emevi ve Kureyşli kafirler gibi putlara tapardılar.

Bugünkü hac dediğimiz Kabe’yi Beytullah’a araplar 365 tane put koymuş ve putlara tapıyorlardı. Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali bu putlara karşı çıkıp İslam dinini yaymaya çalıştığı için kafirler savaşlar çıkararak onları öldürmeye çalıştı.

Hazreti Muhammed kaçıp canını zor kurtardı ve Medine’ye gitti. Bu tarihe Hicret denir, Hazreti Ali ve haşimi oğullarıda peşinden gitti Medine’ye yerleşti ve orada İslamiyeti yaymaya başladılar.

Soru: İslamiyet Muhammed’en önce yok muydu?

Cevap: İslamiyet taa Hazreti Adem’in ve Şit Aleyhisselam’dan beri vardır. Bütün peygamberlerin Allah yolunda vermiş olduğu mücadelelerle, binbir zorluk altında sürmüş olduğu Allah’a giden yoldur. Doğru ve dürüst olarak Tanrı’nın emirlerine bağlı kalıp canını, malını, evladı eyalini bu yola fedakerca feda eden canların da sürmüş oldukları yola İslam yolu denir. Kaynak, dört Hakk kitap ve İslam tarihidir. Hiçbir peygamber arap soyundan değildir fakat hepsi de azgın ve zalim olan arap kavimlerini doğru yola getirmek için Allah tarafından arap yarımadasına gönderilmiştir. Hepsi de bu zalim kavm tarafından hunharca şehit edilmiştir. İslamiyetin yayılışı ve yükselme dönemi en fazla Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali’nin mücadelesi sayesinde olduğu için İslam dininin bu dönemde başladığı imajı verilmektedir.

Soru: Alevilik nedir?

Cevap: Alevilik İslamiyetin ana temeli, barışın ve hoşgörünün simgesidir. Soru: alevilerde ibadet nasıl yapılır ve kuralları nedir? Cevap: Alevilerde ibadet gece ve gece yarısından sonra temiz bir toplulukla yapılır. Bu Kuran’ın ve Allah’ın emridir, kimse rahatsız edilmemek şartı ile sessizlik içinde yapılır.

Soru: Temiz topluluktaki amaç, maksat nedir?

Cevap: Temiz toplulukdaki maksat, bu ibadete katılan her şahısta iç ve dış

temizlik kuralı aranır. Kimseyi incitmemiş, üzmemiş, alın teri ve emeği olan kazancının dışında kimsenin hakkına el uzatmamış, haram, zina, kol, kıybet, Gambazlık, zalimlik yapmamış, içinde Tanrı sevgisi ve insan sevgisi ile birlikte hoşgörülü, barışçıl insan haklarına son derece saygılı insanlar bu ibadete girebilirler.

Soru: Ufak suçu olanlar da bu ibadete katılamazlar mı?

Cevap: Eğer insanlığı rencide edici, can incitici, yüz kızartıcı, onur kırıcı bir suç işlememişse ufak suç işleyenler içeri alınır. Önce Hakk’ın Divan’ı dediğimiz meydanda özünü dara çeker, işlediği suçu açıkça dile getirir. Eğer o candan davacı bir veya birkaç kişi çıkarsa onlarda divana gelir isteklerini dile getirir ve iki tarafta dinlenir. Orada bulunan halk yargıç ve savcılık görevini üstlenir. Halk yargılar, hak sahibi razı olup tatmin edildikten sonra iki taraf barıştırılır, kardeşçe kucaklaşıp bir daha aynı suçu işlememe kaydı ile halk ve hak sahibi tarafından affedilir. Eğer aynı suçu bir daha işlerse suçun ağırlığı orantısında o şahsa birkaç ay veya birkaç yıl toplu ibadete girememe cezası verilir. Bu ceza süresince o insana hiç kimse selam vermez ve selamını almaz. Komşuluk, dostluk ve yakınlık ilişkileri en alt düzeye indirilir. Bir nevi halkın gözünde o kişi teşhir edilip sevgi ambargosuna tabi tutulur ki bir daha kimseyi incitip insanlık kurallarının dışına çıkmasın diye bir nevi bu manevi cezadır.

Soru: Alevilikte dinlere ve mezheplere bakış açısı nedir?

Cevap: Dinler ve mezhepler diye bir kural yoktur. Tanrı’nın yasası ve kuralı birdir. Oda doğruluk dürüstlük, hoşgörülü barışçıl insan haklarına son derece saygılılık kuralı vardır. Bu bir trafik kuralı gibidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin trafik kuralları nasıl bir bütün ise din kuralları da aynıdır. Bütün peygamberler insanlara ışık tutmuş, temiz toplum, temiz ahlak eğitim kurallarını Tanrı’dan almış ve ümmetlerine aktarmıştır.Veröffentlicht unter ALEVI